بنده عشق

مادر دهر چو  از بند    بکرد    آزادم

گفت کين نغمه حافظ نرود  از  يادم

حال ميخوانم وتا عرش رسد فريادم

 

فاش می گويم واز گفته خود دلشادم

بنده  عشقم و از هر  دو جهان   آزادم 

 

 

خواهم ازخويش برفتن همه اسرارطلاق

چه کنم ليک وفاداری  اين  شرط   وثاق

حافظم  نيز  بفرمود  از  اشکال    عطاق

 

طاير گلشن قدسم چه دهم شرح فراق

که در  اين دامگه  حادثه   چون   افتادم

 

 

عمر بگذشت ونشد سير کنم طاعت يار

باده آريد که واجب شده در ساحت   يار

صحبت غير نگويم به   جز از   راحت   يار

 

نيست بر لوح دلم جز  الف   قامت    يار

چه کنم حرف   دگر   ياد   نداد   استادم

 

 

/ 3 نظر / 13 بازدید
dfgz

يسبلشيسلسيل

مامور خدا

سلام اينم يه جا برای صحبت با خدا حتما شما هم حرفهايی برای گفتن داريد