سلام

الان ساعت ۴:۵۷ صبحه ومن هنوز بيدارم آخه امشب دلم بدجور گرفته اونقدر که باورش برای خودم هم سخته چون خيلی تنهام

کژال من بيا ، بيا که بی تو هيچم آن روزی که تورا بيابم .....................به اميد ان روزمن

منتظرت خواهم ماند

کژال يعنی سرآغاز تمام سروده های من کژال يعنی خود خود عشق کژال يعنی تو

/ 4 نظر / 10 بازدید
ZOROO

بابا کارت درسته کژال يعنی چی؟ يا علی

ZOROO

سلام ممنون که معنی کژال و گفتی و ممنون که سرزدی. بازم کار شما درست تره. شعرتم قشنگ بود يا علی

maryam

سلام. وای چه اسم زيبايی کژال به کردی يعنی زيبا.برگرد کژال جون

مهرانا

سلام . خوبی ؟ ااااا کژال خانومی برگرد خاهش ميکنم.