ای خدای من ، سپاسگزارم

بالاخره پس از ۹ ماه صبر چهار شنبه ۲۷/۰۸/۸۳ ساعت ۱۰:۲۰ دقيقه صبح خدای مهربون يه پسر تپل و خوشگل و سالم به ما داد که اسمش رو کيانوش گزاشتيم و خانواده ما سه نفره شد.

وباز خدای من مرا مورد لطف خود قرار داد، من مثل هميشه شاکر درگاهش هستم.

/ 0 نظر / 13 بازدید